مبلمان منزل

لغت مبلمان (furniture) که احتماال از کلمه فرانسوی fournir به معنی فراهم کردن گرفته شده است( نامی  کلی است که به وسایل غیرثابت مورد استفاده برای تامین نیازهای انسان مثل نشستن، خوابیدن در تختخواب، قرار دادن وسایل در ارتفاعی مناسب از سطح زمین یا طبقه بندی  آنها در سطوح افقی، اطلاق می شود. وسایل طبقه بندی و نگهداری مانند کمدها عموما دارای در کشو قفسه و قفل هستند تا وسایل کوچکتری مانند لباس، ابزار، کتاب و وسایل خانه را سامان داده و حفظ کنند.

1

مبلمان منزل می تواند محصولی طراحی شده و شکلی از هنرهای تزئینی باشد. علاوه بر نقش کاربردی بودن اثاث، این وسیله می تواند نقشی نمادین یا مذهبی داشته باشد. وسایل خانه باید همراستا با مبلمانی چون ساعت ها و چراغ ها فضایی راحت و مناسب را در داخل خانه فراهم کنند. اثاث می توانند از مواد گوناگونی ساخته شده باشند شامل فلزات، پالستیک و چوب. مبلمان همچنین ممکن است از قطعات  چوبی مختلف ساخته شده باشند که نشانگر فرهنگ بومی است.مبلمان ممکن است تنها راه زینت بخشیدن به یک آپارتمان یا اتاق باشد. یک کاناپه یا یک تختخواب جدید  سرمایه ای است که شما سال ها خواهید داشت. واژه مبلمان  اصطلاحی کلی است که در مورد بسیاری از اشیاء گوناگون به کار برده می شود. در حالت کلی، اصطلاح (مبلمان) به مجموعه اشیاء متحرکی که با استفاده های گوناگون در محیط خانه یا کار مورد استفاده قرار می گیرند اطلاق می شود.اثاث همچنین می تواند دربرگیرنده اشیاء بزرگتری هم باشد.انواع بسیار گوناگونی از اثاث وجود دارند و تاریخچه آن نیز به دوره ماقبل تاریخ بازمیگردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره  میز مدیریت ، میز مدیریت شیشه ای و میز کنفرانس ،میز کنفرانس شیشه ای به وبسایت زیر مراجعه کنید

توسط :
دیدگاه : ۰
درباره نویسنده

Leave a Reply

*

captcha *