چگونه لکه های مبلمان چوبی را از بین ببریم؟!

هنگامی که لکه آب ، غذا یا هر مادۀ دیگری که لکه به حساب می آید را دیدید فوراً را از بین ببرید! پیشگیری مؤثرترین روشی است که می توان به کار برد. اما اگر دیگر خیلی دیر شد و به اصطالح کار از کار گذشت ، نا امید نشوید! در اینجا چندین راه برای لکه زدائی از مبلمان چوبــــی وجود دارد ک...
توسط :
دیدگاه : ۰

رنگ مناسب را برای دفتر کار انتخاب کنید

  انتخاب رنگ برای دفتر کار، چه در خانه و چه در محل کار، به شخصیّت و علایق شما بستگی دارد. اما تحلیل ویژگی های خاص دفتر کار و برنامه ریزی فرآیند انتخاب رنگ را آسانتر خواهد کرد. قبل از انتخاب رنگ برای دفتر کار در نظر گرفتن عوامل مختلف مهم است. به عنوان مثال، رنگ میتواند اتاق...
توسط :
دیدگاه : ۰