عناصری که باید در ارگونومی نظر گرفته شوند

بعد از اینکه برای خود و کارمندانتان مبلمان ارگونومیک تهیه کردید، اطمینان حاصل کنید که از آنها به طور درست استفاده می شود. کارمندانتان را وادار کنید صندلیشان را به گونه ای تنظیم کنند که پاهایشان روی زمین قرار بگیرد. زاویه بین پاها و پشت آنها باید بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ درجه باشد. ...
توسط :
دیدگاه : ۰

مبلمان داری پایه فلزی

مجموعه مبلمان اداری پایه فلزی با نام تجاری METAWOOD ارائه می گردد ، گروهی از عناصر مبلمان اداری شامل انواع میز مدیریت ، میز کار و میزهای مالقات و میز کنفرانس می باشد که نیازهای گوناگون شرکــت ها و سازمان ها را از ساده ترین میزهای دفتری تا کاملترین میز های مدیریت در بر می گیرد. با...
توسط :
دیدگاه : ۰

ارگونومی مناسب

چگونگی نشستن در ارگونومی     به وضعیت خود توجه داشته باشید. مهمترین گامی که می توانید در جهت اصالح ارگونومی محل کارتان بردارید، آگاهی از بدن خودتان است، به گونه ای بنشینید که با تکیه بر پشتی   صندلی میز مدیریت یا میز کنفرانس  احساس راحتی کنید و پاهایتان روی زمین باش...
توسط :
دیدگاه : ۰

شرایط قرارگیری فضاهای اداری: ساخت ساختمان اداری جدید به موقعیت محلی آن بستگی دارد. ساختمان باید تا حد امکان در محلی ساخته شود که از روشنایی مفید روز بهره برده و از تابش شدید نور و گرمای خورشید دور باشد. در ایاالت متحده، ۹۰ درصد از ساختمانهای اداری در جهت شرق و غرب ساخته شده ا...
توسط :
دیدگاه : ۰

Office Area Architection

ساخت ساختمان اداری جدید به موقعیت محلی آن بستگی دارد. ساختمان باید تا حد امکان در محلی ساخته شود که از روشنایی مفید روز بهره برده و از تابش شدید نور و گرمای خورشید دور باشد… ساختمان های اداری: ساختمان یک اداره بزرگ شامل مکان های مختلف و متعددی است ۱ )بخش های اداری د...
توسط :
دیدگاه : ۰